Menu

PFAS wetgeving

Halma Solutions: de verpakkingspartner die ontzorgt

De laatste updates m.b.t. wet- en regelgeving delen wij met onze klanten. Wij zoeken non-stop naar duurzame verpakkingsoplossingen in ons wereldwijde netwerk en leveren deze met een continue, hoge kwaliteit. De nieuwste wetgeving zetten wij om in hapklare informatie en samen maken we een strategie op voor uw verpakkingsbehoefte. Ook op het gebied van PFOS en PFAS wetgeving houden wij u op de hoogte.

pfas2

Fluor in de vorm van PFAS/ PFOS wordt in veel verschillende producten gebruikt:

  • Kleding
  • Pannen
  • Blusschuim
  • Verpakkingen zoals pizzadozen
  • Maar wat is de meest recente wetgeving omtrent PFOS en PFAS?

Wetgeving

greaseproof-paper-halmasolutions

 

staatscourant

Nederland is kartrekker van een Europees PFAS-verbod

Nederland werkt sinds 2020, samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, aan dit Europese verbod, om zo het gebruik van PFAS aan banden te leggen en ons milieu en onze gezondheid te beschermen.

Fluor is de stof die in 6000 verschillende moleculaire samenstellingen wordt gebruikt voor het vaak vet- en waterwerend maken bijvoorbeeld kleding, pannen en ook enkele soorten verpakkingen.

Update wetgeving – 29 april 2022

In de Staatscourant van 29 april 2022 is aangepaste regelgeving door de Nederlandse overheid aangekondigd. Vanuit Halma Solutions hebben wij de onderstaande interpretatie gedaan en actie ondernomen:

Van verschillende kanten hebben wij vragen ontvangen m.b.t. de door de Overheid gepubliceerde Staatscourant van eind april. Hierin staat beschreven dat 4 verschillende PFAS en PFOS stoffen worden verboden. Het betreft een aanscherping van een eerdere PFAS wetgeving. De vragen hadden voornamelijk betrekking op de ingangsdatum van dit verbod.

Verduidelijking grondstof
In de Staatscourant wordt aangegeven dat onder de omschrijving papier en karton, nu ook alternatieve bronnen van cellulose vallen. Hiermee worden tomatenloof en suikerruit (bagasse) bedoeld.

Ingangsdatum verbod en overgangsperiode:

Per 1 juli zijn de volgende stoffen verboden als uitgangsstof, verontreiniging of afbraakproduct:

PFOA (Pentadecafluorooctanoic acid)
PFOS (Heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid)
PFNA (Perfluorononan-1-oic acid)
PFHxS (Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts)

Voor de handel in verpakkingen en gebruiksartikelen, die bepaalde met name genoemde PFAS bevatten, is geen overgangsperiode voorzien, aangezien gebleken is dat deze op dit moment in Nederland niet verhandeld worden en het uit volksgezondheidsoogpunt zeer wenselijk is dat deze ook gedurende een overgangsperiode niet alsnog op de markt verschijnen.

Het verbod dat per 1 juli ingaat geldt dus voor verpakkingen en gebruiksartikelen die op dit moment al niet op de Nederlandse markt worden verhandeld. Er is een aparte paragraaf 2 getiteld ‘Papier en karton bestemd voor warm gebruik (gebruik als kookverpakking en voor de filtering van drinkwaren bij temperaturen hoger dan 80 °C)’ m.b.t. verpakkingen voor voedsel. Hier is de overgangsperiode op van toepassing voor andere stoffen die in hetzelfde document genoemd worden.

In de handel brengen (op de Nederlandse markt brengen) van artikelen die in die vorm al eerder op de markt waren mag dus niet meer na 31-12-2022. Nieuwe vormen, toepassingen etc. dus ook niet. De verkoop van voorraden die voor 31-12-2022 zijn aangelegd is wel toegestaan, vooralsnog zonder uiterste datum.

Voor de verpakkingen betreft het vooralsnog alleen de genoemde stoffen. Wij verwachten alleen dat er binnen afzienbare tijd wetgeving komt voor Fluor in zijn algemeenheid, zoals al in Denemarken is aangekondigd.

Contact met de overheid
We hebben nauw contact met de overheid over deze wetgeving en zodra we updates m.b.t. dit onderwerp hebben, delen we deze natuurlijk met jullie. Dit is nationale wetgeving, anders dan de Europese wetgeving. De situatie verschilt per land en bijvoorbeeld Denemarken is al veel verder hierin. Het NVWA geeft aan dat VWS op dit moment ook nog met dit onderwerp bezig is. Ook is de vraag nog aan VWS gesteld of het gaat om enkele PFAS stoffen of de gehele familie.

Certificaten van partners en doorontwikkeling
Afhankelijk van het type product, zullen wij met onze leveranciers afstemming hebben m.b.t. de certificaten voor een fluor-vrij verklaring. Ook zijn de meeste leveranciers al druk bezig met de doorontwikkeling van hun producten, zodat deze z.s.m. fluor-vrij verklaard kunnen worden. Natuurlijk kunt u ook op dit gebied van ons de informatie verwachten wanneer deze beschikbaar is.

Meer weten over uw verpakkingen?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Halma Solutions

Bijsterhuizen 3007-G
6604 LP Wijchen
Nederland

Tel: +31 (0)24-7470 013

info@halmasolutions.com