Menu

PFAS wetgeving

Halma Solutions: de verpakkingspartner die ontzorgt

De laatste updates m.b.t. wet- en regelgeving delen wij met onze klanten. Wij zoeken non-stop naar duurzame verpakkingsoplossingen in ons wereldwijde netwerk en leveren deze met een continue, hoge kwaliteit. De nieuwste wetgeving zetten wij om in hapklare informatie en samen maken we een strategie op voor uw verpakkingsbehoefte. Ook op het gebied van PFOS en PFAS wetgeving houden wij u op de hoogte.

pfas2

Fluor in de vorm van PFAS/ PFOS wordt in veel verschillende producten gebruikt:

  • Kleding
  • Pannen
  • Blusschuim
  • Verpakkingen zoals pizzadozen
  • Maar wat is de meest recente wetgeving omtrent PFOS en PFAS?

Wetgeving

greaseproof-paper-halmasolutions

 

staatscourant

Nederland is kartrekker van een Europees PFAS-verbod

Nederland werkt sinds 2020, samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, aan dit Europese verbod, om zo het gebruik van PFAS aan banden te leggen en ons milieu en onze gezondheid te beschermen.

Fluor is de stof die in 6000 verschillende moleculaire samenstellingen wordt gebruikt voor het vaak vet- en waterwerend maken bijvoorbeeld kleding, pannen en ook enkele soorten verpakkingen.

Update wetgeving – 29 april 2022

In de Staatscourant van 29 april 2022 is aangepaste regelgeving door de Nederlandse overheid aangekondigd. Vanuit Halma Solutions hebben wij de onderstaande interpretatie gedaan en actie ondernomen:

Van verschillende kanten hebben wij vragen ontvangen m.b.t. de door de Overheid gepubliceerde Staatscourant van eind april. Hierin staat beschreven dat 4 verschillende stoffen worden verboden. Het betreft een aanscherping van een eerdere PFAS wetgeving.

Verduidelijking grondstof
In de Staatscourant wordt aangegeven dat onder de omschrijving papier en karton, nu ook alternatieve bronnen van cellulose vallen. Hiermee worden tomatenloof en suikerruit (bagasse) bedoeld.

Ingangsdatum verbod en overgangsperiode:

Per 1 juli zijn de volgende stoffen verboden als uitgangsstof, verontreiniging of afbraakproduct:

PFOA (Pentadecafluorooctanoic acid)
PFOS (Heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid)
PFNA (Perfluorononan-1-oic acid)
PFHxS (Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts)

Voor de handel in verpakkingen en gebruiksartikelen, die bepaalde met name genoemde stoffen bevatten, is geen overgangsperiode voorzien, aangezien gebleken is dat deze op dit moment in Nederland niet verhandeld worden en het uit volksgezondheidsoogpunt zeer wenselijk is dat deze ook gedurende een overgangsperiode niet alsnog op de markt verschijnen.

Het verbod dat per 1 juli ingaat geldt dus voor verpakkingen en gebruiksartikelen die op dit moment al niet op de Nederlandse markt worden verhandeld. Er is een aparte paragraaf 2 getiteld ‘Papier en karton bestemd voor warm gebruik (gebruik als kookverpakking en voor de filtering van drinkwaren bij temperaturen hoger dan 80 °C)’ m.b.t. verpakkingen voor voedsel. Hier is de overgangsperiode op van toepassing voor andere stoffen die in hetzelfde document genoemd worden.

In de handel brengen (op de Nederlandse markt brengen) van artikelen die in die vorm al eerder op de markt waren mag dus niet meer na 31-12-2022. Nieuwe vormen, toepassingen etc. dus ook niet. De verkoop van voorraden die voor 31-12-2022 zijn aangelegd is wel toegestaan, vooralsnog zonder uiterste datum. Let op: dit geldt niet voor artikelen waar 1 van de 4 genoemde stoffen inzitten. Deze zijn wel per 1 juli 2022 verboden!

Voor de verpakkingen betreft het vooralsnog alleen de genoemde stoffen. Wij verwachten alleen dat er binnen afzienbare tijd wetgeving komt voor andere Fluor combinaties in zijn algemeenheid, zoals al in Denemarken is aangekondigd.

Contact met de overheid
We hebben nauw contact met de overheid over deze wetgeving en zodra we updates m.b.t. dit onderwerp hebben, delen we deze natuurlijk met jullie. Dit is nationale wetgeving, anders dan de Europese wetgeving. De situatie verschilt per land en bijvoorbeeld Denemarken is al veel verder hierin.

Certificaten van partners en doorontwikkeling
Afhankelijk van het type product, zullen wij met onze leveranciers afstemming hebben m.b.t. de certificaten voor een fluor of fluor/koolstof-vrij verklaring. Ook zijn de meeste leveranciers al druk bezig met de doorontwikkeling van hun producten, zodat deze z.s.m. fluor/koolstof-vrij verklaard kunnen worden.

De bagasse producten van Halma Solutions

Wij hebben van onze leveranciers de certificaten gekregen die aantonen dat al sinds 2019 de bovengenoemde stoffen niet in de producten aanwezig zijn. Hiermee voldoen wij dus aan de wetgeving.

Laboratorium testen op PFAS

Per 1 juli is een nieuwe wet van kracht geworden waarin 4 stoffen die onder de PFAS/ PFOS familie vallen zijn verboden. De stoffen mogen niet meer worden gebruikt als uitgangsstof, verontreiniging of afbraakproduct. Aangezien veel van onze klanten bagasse producten gebruiken die in potentie deze stoffen kunnen bevatten, hebben wij een tiental verschillende bagasse producten van onze internationale leveranciers laten testen op deze verboden stoffen.

Dit hebben we gedaan bij een onafhankelijk laboratorium, dat tot op zeer kleine deeltjes kan testen. Voor de tests hebben wij zelf ad random producten uit voorraden en leveringen gehaald.

Conclusie van de tests:

De testen tonen aan dat alle geteste producten volledig vrij zijn van deze vier verboden stoffen en vele andere PFAS/PFOS soorten. Daarom voldoen ze aan de geldende wetgeving in Europa en in Nederland. Hiermee zorgen wij ervoor dat onze klanten tot op moleculair niveau precies weten wat er in de producten zit die ze verkopen.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn op het gebied van wetgeving of productontwikkeling, dan houden wij u daarvan op de hoogte.

Vragen over deze testen, onze producten of diensten? Neem dan contact op via info@halmasolutions.com kunt u contact opnemen met w.apeldoorn@halmasolutions.com (Sustainable Business and innovations manager)

Meer weten over uw verpakkingen?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Halma Solutions

Bijsterhuizen 3007-G
6604 LP Wijchen
Nederland

Tel: +31 (0)24-7470 013

info@halmasolutions.com